Nu een crematie? Je kunt ons nu bellen. Tel: 088 – 605 12 05 24/7 Online

Veelgestelde vragen over crematie

Gaan er meerdere kisten tegelijk de oven in?

Nee, dat is zelfs technisch niet mogelijk. De invoer van de oven is slechts breed genoeg voor 1 kist. Er past dus maar 1 overledene in de crematieoven.Wat gebeurt er na crematie met de as?

Na crematie wordt de oven geruimd en de asresten verzameld in een aspan. De crematieresten worden daarna verpulverd in een zogenaamde cremalutor, een machine die met loden ballen de poreuze asresten (botjes) fijnmaalt. Vervolgens wordt de as verzameld in een asbus. 

Na de crematie verblijft de asbus 1 maand in de algemene nis van het crematorium. Dat is wettelijk verplicht. Nadien kun je de as afhalen in strooikoker of asbus of laten verstrooien op het crematoriumterrein, op zee of het nationaal verstrooiterrein Delhuyzen, al dan niet in aanwezigheid van de familie. Wordt de kist mee verbrand?

Ja, altijd. 

Waarom moet een pacemaker of ICD worden verwijderd voor crematie?

Omdat een pacemaker of ICD kunnen ontploffen in de crematieoven tijdens de crematie. Dat kan schade aan de ovenvloer veroorzaken maar ook verwondingen bij de ovenist.

Waarom moet een pacemaker of ICD worden verwijderd voor crematie?

Omdat een pacemaker of ICD kunnen ontploffen in de crematieoven tijdens de crematie. Dat kan schade aan de ovenvloer veroorzaken maar ook verwondingen bij de ovenist.

Welke spullen mag je de overledene meegeven in de kist?

Liefst zo weinig mogelijk. Een tekening, bloem of gedicht is geen probleem. Maar zaken als telefoons, flessen drank, e-sigaretten etc kunnen ontploffen en de vloer van de crematieoven beschadigen. 

Hoeveel as resteert er na crematie?

De hoeveelheid as die resteert na een crematie bedraagt gewoonlijk tussen de 2,5 en 3,5 kg. 

Welke deel van crematie-as is afkomstig van de overledene en welk deel van de kist?

Het merendeel van de as bestaat uit de restanten van een overleden dierbare. Van de kist resteert ongeveer een hand vol as. Wanneer kan ik de asbus ophalen?

Dat kan vanaf 1 maand na de crematie.

Waarom moet je 1 maand wachten voordat je de as kunt ophalen?

Dat staat in de Wet in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Een crematorium mag een asbus pas na 1 maand afgeven.  Daar is ook een belangrijke reden voor. Je kunt zo rustig overdenken wat te doen met de as. Zo kun je bij voorbeeld het testament van de overledene eerst eens openen want daar kan instaan wat er met de as moet gebeuren. Een testament wordt gewoonlijk pas een paar weken na het overlijden geopend. 

Binnen de familie kan ook onenigheid zijn over wat met de asbus moet gebeuren. De een kan de as willen verstrooien, de ander wil de as mogelijk liever bewaren. Die maand ‘wachttijd’ geeft dus ook gelegenheid overleg te voeren en, als je er samen niet uitkomt, ook nog naar de rechter te stappen voor een kortgeding. 

De maand wachttijd is ooit zo in de wet gekomen omdat het Openbaar Ministerie onderzoek wilde kunnen doen met de asresten wanneer men een sterfgeval (achteraf) verdacht vond. 


Mag ik de as zelf verstrooien?

Ja dat kan. Je kunt er voor kiezen om de as zelf te verstrooien op een zogenaamd “dierbaar plekje” van de overledene. Je hebt voor zoiets geen vergunning of verlof van de gemeente nodig. Wat je wel altijd nodig hebt is de toestemming te hebben van de eigenaar van het terrein.


Mag ik de as(bus) meenemen naar het buitenland (per vliegtuig)?

Ja, men kan een asbus van Nederland naar Engeland of elk willekeurig ander land (laten) overbrengen om daar de inhoud te verstrooien. Je hoeft er niets voor te regelen. Je kunt de houder van het crematorium vragen om de asbus te versturen of zelf de as meenemen. Simpeler kan niet.

Moet een overledene in zijn woonplaats worden gecremeerd?

Nee, u kunt kiezen voor alle crematoria. Er is geen verplichting om in de woonplaats te cremeren.

Waar vind ik betaalbare urnen en assieraden?

De webshop www.urnenwinkel.nl heeft urnen en assieraden in alle modellen, materialen en formaten. En voor veel lagere prijzen dan elders. 

Wat gebeurt er na crematie met protheses zoals kunstheupen, kunstknieën etc.

Chirurgische metalen als kunstheupen en protheses worden uit de crematie-as gefilterd met een speciale magneet en ingezameld door het bedrijf Orthometals. Vervolgens worden de metalen gerecycled en krijgen deze een nieuwe bestemming. Een kunstheup wordt nooit een nieuwe kunstheup maar bv een vliegtuigonderdeel. De opbrengsten van alle ingezamelde chirurgische metalen komen ten goede aan het Dr. C.J. Vaillant fonds voor goede doelen van de Landelijke Vereniging Crematoria. Jaarlijks krijgen vele goede doelen daar een uitkering uit zoals KNF Blindegeleide honden, KWF, Hart Stichting en nog vele andere etc.

Ook mogelijk: Repatriëring overledene naar het buitenland
Wat is het, wat moet je doen en welke kosten komen er bij kijken? Wij geven alle antwoorden.
Lees meer